https://www.jfes.jus.br/noticiasJFES/2008/arq20080609134120_Cooperacaointerjuridiscional.pdf